938548958 info@esobots.com

Demo Alumne Bloc 2 – Dau aleatori

Pràctica:

Simulació d’un dau aleatori. S’encendran 6 leds de manera aleatòria utilitzant la funció random.

Materials

  • 6 leds
  • 6 resistències
  • 7 cables mascle-mascle